BOOKS
BOOKS
eBOOKS
eMAGAZINES
AUTHORS
PUBLICATIONS
 
Search

महेशें शिवेसी निजखूण दाविली
महेशें शिवेसी निजखूण दाविली
Share This Link:
https://www.bookganga.com/R/2WTXK

Not in Stock!

 
Hard Copy Price: R 40 / $ 0.57
(Inclusive of all taxes) + FREE Shipping*  
FREE Delivery in India on orders over ₹4999.00
For International orders shipment charges at actual.

 
Notify Me
Our mission is to make all Indian literature available globally.
We will procure this book and make it available within next few days and we will notify you immediately via email / phone.
Notify Me

 
Summary of the Book
'महेशें शिवेसी निजखूण दाविली' हे पुस्तक म्हणजे प. पू. श्री. शिरीषदादांनी वेगवेगळ्या प्रसंगी केलेल्या संतसाहित्याचा प्रवचनात्मक लघुविवरणांचे संकलन आहे.

यामध्ये, 'महेशें शिवेसी निजखूण दाविली', 'सुमिरन करले मेरे मना', 'आम्ही विठ्ठलाचे वीर गाढे', 'कावाचे रहस्य', 'विजयादशमी रहस्य' अशी खरोखरीच वेगवेगळ्या विषयांना स्पर्श करणारी ही विवरणे असली तरी, सदगुरुकृपा, भगवत्कृपा व तिचे माहात्म्य हेच या सगळ्यांमधले विवरणाचे मूळसूत्र आहे.

'संत साहित्याचे मुक्त चिंतन' असेच या सर्व लिखाणांचे स्वरूप असल्यामुळे, जाणत्या अभ्यासकांना, आस्वादकांना ते प्रियच वाटेल याची खात्री आहे.
Book Review
Write a review

shashank khairnar
21/04/2011

Guruji, वरील पुस्तक मिळावे अशी सद्गुरू चरणी प्रार्थना आहे. आपला कृपा- अभिलाषी shashank
Write a review
* Rating:

* Name:
* Email Address:
(Email is not visible to others)
* Comments:
 0/1024
* Verfication Code:
 

RECENTLY VIEWED
Login
Use MyVishwa.com
username or email to login.
Username / Email Address
Password
Forgot Password?
Signup
First Name
Last Name
Gender
Your Email Address
Choose Password
Country

Forgot Password?
Forgot Password
Email Me My New Password
Username Or Email Address