Buy Online Books, eBooks, eMagzines, Diwali Ank.
Ph. order call:(91)-8600 751110/761110     Timings: 10 AM - 6.30 PM IST(Monday - Saturday), 8 AM - 3 PM IST(Sunday)
More than 1,00,000 Books, eBooks available!
 |  WishList
 |  eBook Reader


Home  |  Books  |  eBooks  |  Educational  |  eMagazines  |  Authors  |  Publications  |  Help
No Items in Shopping Cart

 
FREE SHIPPING* in India for Order of Rs.100/- & above

Books
  Show Books per page.

Search:       Advanced Search
Languages
Popular Categories
Refine Your Search
Book
Author
Publication
Price
Avg.Customer Rating
Availability
Loading...
7 Book(s) Found
Sort by    Thumbnail View

Filtered by:   Author: Anupama Ujgare   
 
Book Thumbnail
काळोखाच्या गुहेमधून येणार्‍या मराठी अभिव्यक्तीचा मागोवा. श्रीमती कमला मेहता दादर अंधशाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या कवितांचे संकलन.
Category: कवितासंग्रह
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Publication: मॅजेस्टिक प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 65 /   $ 1.1    Pages: 93
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
काळोखाच्या गुहेमधून येणार्‍या मराठी अभिव्यक्तीचा मागोवा. श्रीमती कमला मेहता दादर अंधशाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या ललित गद्याचे संकलन.
Category: लेख
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Publication: मॅजेस्टिक प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 65 /   $ 1.1    Pages: 91
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
``महाराष्ट्राबाहेरील मराठी साहित्यात, स्वतःच्या मातीपासून दुरावल्याची भावना, जुन्या संदर्भाच्या आठवणी, परप्रातांतील भौगोलिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ, इतर समाजांविषयी वाटणारी आत्मीयता आणि समभाव, विशाल दृष[...]
Category: भाषाविषयक
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Publication: मॅजेस्टिक प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.125   Rs. 119 /   $ 2.02    Pages: 256
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
परकीय ख्रिस्ती मिशनरी येथे येऊन मराठी भाषा शिकले. एवढेच नव्हे तर त्या भाषेचे व्याकरण आणि समाजकारण शब्दबद्ध केले. संशोधन केले. त्याविषयी...
Category: माहितीपर
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: डॉ. अनुपमा उजगरे 
Publication: परम मित्र पब्लिकेशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.69    Pages: 100
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
मानवी देह जहाजासारखा आहे; असे मानले तर त्याचे कप्तानपद मनाकडे जाते. मनावर झालेले सुसंस्कार महासंकटांचा सागर पार करायला साह्य करतात. मर्चंट नेव्हीतील अशाच एका नैतिक मूल्य जपणा-या कॅप्टनची ही कहाणी
Category: कथा
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: प्रतिभा जौहरी 
Publication: परम मित्र पब्लिकेशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.125   Rs. 119 /   $ 2.02    Pages: 125
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
प्रामुख्याने `स्त्री’ केंद्री असलेल्या या कवितांत बालपणीच्या आठवणी व त्या काळात जडलेले दृढ भावबंध अनुभवत कवयित्रीने स्वतःचा प्रौढपणाकडे झालेला प्रवास उत्कटपणे रेखाटला आहे. पुरुषाशी असलेल्या स्त्रीच[...]
Category: आत्मकथन
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: डॉ. अनुपमा उजगरे 
Publication: Shri Sarvottam
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 70 /   $ 1.19    Pages: 78
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
Category: व्यक्तिचित्रण
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: डॉ. अनुपमा उजगरे 
Publication: साहित्य अकादमी
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 40 /   $ 0.68    Pages: 88
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Books:  Books  |  Forthcoming  |  Review  |  Newly Added Books
Help:   Payment Options  |  Shipment  |  Help