Buy Online Books, eBooks, eMagzines, Diwali Ank.
Ph. order call:(91)-8600 751110/761110     Timings: 10 AM - 6.30 PM IST(Monday - Saturday), 8 AM - 3 PM IST(Sunday)
More than 1,00,000 Books, eBooks available!
 |  WishList
 |  eBook Reader


Home  |  Books  |  eBooks  |  Educational  |  eMagazines  |  Authors  |  Publications  |  Help
No Items in Shopping Cart

 
FREE SHIPPING* in India for Order of Rs.100/- & above

Books
  Show Books per page.

Search:       Advanced Search
Languages
Popular Categories
Refine Your Search
Book
Author
Publication
Price
Avg.Customer Rating
Availability
Loading...
8 Book(s) Found
Sort by    Thumbnail View

Filtered by:   Author: Ravindra Desai   
 
Book Thumbnail
'एक्सेल'! संगणकाच्या विश्वातला अफाट कार्यक्षमतेचा एक तत्पर मदतनीस... आकडेमोडीचे असंख्य किचकट प्रकार क्षणार्धात पार पाडणारा...
Category: कॉम्प्युटर, माहितीपर
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: रवींद्र देसाई 
Publication: राजहंस प्रकाशन
Rating: 
   1 User(s) Rated
   Rate this book!
Price: Rs.225   Rs. 214 /   $ 3.63    Pages: 156
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
Category: अनुवादित
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: रवींद्र देसाई 
Publication: राजहंस प्रकाशन
Rating: 
   1 User(s) Rated
   Rate this book!
Price: Rs.140   Rs. 133 /   $ 2.25    Pages: 138
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
८५ वर्षांच्या आपल्या अल्पशिक्षित आईलासुद्धा संगणक शिकवणार्‍या य जन्मजात शिक्षकाचे हे पुस्तक संगणक विषय सोपा करणारे आहे. अंक - लीपीपेक्षाही सोपे सचित्र पुस्तक.
Category: कॉम्प्युटर, टेक्नोलॉजी
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: रवींद्र देसाई 
Publication: राजहंस प्रकाशन
Rating: 
   1 User(s) Rated
   Rate this book!
Price: Rs.250   Rs. 237 /   $ 4.02    Pages: 240
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
आपले सांगणे लोकांनी ऐकावे आपला शब्द तळहातावर झेलावा असे तुम्हाला खरेच वाटत असेल तर या सचित्र पुस्तकातील क्लृप्त्या आपल्या शब्दांना मंत्र सामर्थ्य प्राप्त करून देतील.
Category: भाषाविषयक
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: रवींद्र देसाई 
Publication: प्रफुल्लता प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.69    Pages: 128
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs.100    Rs. 80 /   $ 1.36      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
शेअर बाजाराच्या अगदी प्राथमिक ओळखींपासून ते कंपन्यांच्या ताळेबंदापर्यंत इत्यंभूत माहिती रविंद्र देसाई यांनी या पुस्तकात दिली आहे.. शेअर्स म्हणजे काय? ते कुठे मिळतात? चांगले शेअर्स नेमके ओळखायचे कसे? त[...]
Category: माहितीपर
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: रवींद्र देसाई 
Publication: राजहंस प्रकाशन
Rating: 
   2 User(s) Rated
   Rate this book!
Price: Rs.250   Rs. 243 /   $ 4.12    Pages: 218
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
Category: मार्गदर्शनपर
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: रवींद्र देसाई 
Publication: प्रफुल्लता प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.220   Rs. 190 /   $ 3.22    Pages: 240
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs.220    Rs. 160 /   $ 2.71      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: माहितीपर, विज्ञानविषयक
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: रवींद्र देसाई 
Publication: राजहंस प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 40 /   $ 0.68   
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
Category: कॉम्प्युटर, माहितीपर
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: रवींद्र देसाई 
Publication: राजहंस प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 90 /   $ 1.53   
Out of stockOut Of Print  |  Notify Me
 
Books:  Books  |  Forthcoming  |  Review  |  Newly Added Books
Help:   Payment Options  |  Shipment  |  Help