Buy Online Books, eBooks, eMagzines, Diwali Ank.
Ph. order call:(91)-8600 751110/761110     Timings: 10 AM - 6.30 PM IST(Monday - Saturday), 8 AM - 3 PM IST(Sunday)
More than 1,00,000 Books, eBooks available!
 |  WishList
 |  eBook Reader


Home  |  Books  |  eBooks  |  Educational  |  eMagazines  |  Authors  |  Publications  |  Help
No Items in Shopping Cart

 
FREE SHIPPING* in India for Order of Rs.100/- & above

Books
  Show Books per page.

Search:       Advanced Search
Languages
Popular Categories
Refine Your Search
Book
Author
Publication
Price
Avg.Customer Rating
Availability
Loading...
16 Book(s) Found
Sort by    Thumbnail View

Filtered by:   Author: Anand Palande   
 
Book Thumbnail
Category: प्रवास वर्णन
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: आनंद पाळंदे 
Publication: उत्कर्ष प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.69    Pages: 139
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs.100    Rs. 80 /   $ 1.36      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: भारतीय साहित्य, साहित्य आणि समीक्षा
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: आनंद पाळंदे 
Publication: प्रफुल्लता प्रकाशन
Rating: 
   2 User(s) Rated
   Rate this book!
Price: Rs.150   Rs. 142 /   $ 2.41    Pages: 96
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs.150    Rs. 120 /   $ 2.03      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: प्रवास वर्णन
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: आनंद पाळंदे 
Publication: उत्कर्ष प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.150   Rs. 100 /   $ 1.69    Pages: 164
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
Category: प्रवास वर्णन
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: आनंद पाळंदे 
Publication: उत्कर्ष प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.150   Rs. 142 /   $ 2.41    Pages: 164
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs.150    Rs. 120 /   $ 2.03      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
आनंद पाळंदे हे नाव गिर्यारोहण क्षेत्राला नवे नाही. गेली अनेक वर्षे ते सह्याद्रीच्या कडेकपारीत भ्रमंती करीत आहेत आणि हिमालायाच्या वाटा धुंडाळत आहेत. त्यांच्या अनुभवांतूनच ही डोंगरयात्रा साकारली आहे. डो[...]
Category: माहितीपर
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: आनंद पाळंदे 
Publication: प्रफुल्लता प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.350   Rs. 333 /   $ 5.64    Pages: 435
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs.350    Rs. 280 /   $ 4.75      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: साहस, ऐतिहासिक, पर्यटन
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: आनंद पाळंदे 
Publication: प्रफुल्लता प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 70 /   $ 1.19    Pages: 77
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs.70    Rs. 56 /   $ 0.95      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
दुर्ग सिंहगडाचे अचूक स्थलवर्णन,इतिहास,सिंहगडाचे पर्यटन यासंबंधी नकाशांसह माहिती देऊन गडाबद्दल आपुलकी निर्माण करणारे पुस्तक.
Category: साहस, ऐतिहासिक, पर्यटन
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: आनंद पाळंदे 
Publication: प्रफुल्लता प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 35 /   $ 0.59    Pages: 58
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs.35    Rs. 30 /   $ 0.51      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: प्रवास वर्णन
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: आनंद पाळंदे 
Publication: उत्कर्ष प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.200   Rs. 190 /   $ 3.22    Pages: 141
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs.200    Rs. 160 /   $ 2.71      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: साहस, ऐतिहासिक, माहितीपर
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: आनंद पाळंदे 
Publication: उत्कर्ष प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.150   Rs. 142 /   $ 2.41    Pages: 144
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs.150    Rs. 120 /   $ 2.03      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: माहितीपर, क्रीडाविषयक
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: आनंद पाळंदे 
Publication: छात्र प्रबोधन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 40 /   $ 0.68    Pages: 96
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
हिमालय म्हणजे देवभूमी.हिमालयातील पर्वतयात्रींना हिमालय दर्शन सुसह्य होण्यासाठी हिमालयातील 35 ट्रेक्सची नकाशांसह माहिती देणारे मराठीतील पहिलेच पुस्तक.
Category: माहितीपर, प्रवास वर्णन, पर्यटन
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: आनंद पाळंदे 
Publication: प्रफुल्लता प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.160   Rs. 152 /   $ 2.58    Pages: 154
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs.160    Rs. 128 /   $ 2.17      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: साहस, प्रवास वर्णन
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: आनंद पाळंदे 
Publication: उत्कर्ष प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.150   Rs. 142 /   $ 2.41    Pages: 175
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs.150    Rs. 120 /   $ 2.03      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: ऐतिहासिक, माहितीपर, पर्यटन
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: आनंद पाळंदे 
Publication: उत्कर्ष प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.125   Rs. 119 /   $ 2.02    Pages: 144
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs.125    Rs. 100 /   $ 1.69      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: ऐतिहासिक
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: आनंद पाळंदे 
Publication: उत्कर्ष प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.125   Rs. 119 /   $ 2.02   
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
Category: माहितीपर, प्रवास वर्णन
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: आनंद पाळंदे 
Publication: उत्कर्ष प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.69    Pages: 140
Buy Book
Available in 3-5 Days
eBook Price: Rs.100    Rs. 80 /   $ 1.36      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: आरोग्यविषयक
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: आनंद पाळंदे 
Publication: उत्कर्ष प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.125   Rs. 119 /   $ 2.02   
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Books:  Books  |  Forthcoming  |  Review  |  Newly Added Books
Help:   Payment Options  |  Shipment  |  Help