Buy Online Books, eBooks, eMagzines, Diwali Ank.
Ph. order call:(91)-8600 751110/761110     Timings: 10 AM - 6.30 PM IST(Monday - Saturday), 8 AM - 3 PM IST(Sunday)
More than 1,00,000 Books, eBooks available!
 |  WishList
 |  eBook Reader


Home  |  Books  |  eBooks  |  Educational  |  eMagazines  |  Authors  |  Publications  |  Help
No Items in Shopping Cart

 
FREE SHIPPING* in India for Order of Rs.100/- & above

Books
  Show Books per page.

Search:       Advanced Search
Languages
Popular Categories
Refine Your Search
Book
Author
Publication
Price
Avg.Customer Rating
Availability
Loading...
23 Book(s) Found
Sort by    Thumbnail View

Filtered by:   Author: Shankar Patil   
 
Book Thumbnail
शंकर पाटील हे नाव मराठी वाचकाच्या मनात एक स्थान मिळवून आहे. त्यांचे चटपटीत संवाद आणि भाषेचा गावरान बाज लेखनाला ताजेपणा आणतात. निसर्गातले विविध बदल, सामाजिक परिवर्तन याचा ग्रामीण संस्कृतीवर होणारा परिण[...]
Category: कथासंग्रह
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.80    Pages: 116
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
Category: कथासंग्रह, कथा
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: सन्मित्र प्रकाशन
Rating: 
   1 User(s) Rated
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.69    Pages: 96
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs.100    Rs. 80 /   $ 1.36      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
"म्या दारूला शिवलो न्हाई. शप्पत सांगतो, मी घेतल्याली न्हाई. उगा इनाकारणी माज्यावर अदावत घेऊ नका." राऊ खोतानं साफ झिडकारलं, तशी ती सारी चावडी खालवर झाली. लोक खदाखदा हसू लागले आणि राऊ खोतच म्हणाला. "हसू[...]
Category: कथासंग्रह
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   2 User(s) Rated
   Rate this book!
Price: Rs.110   Rs. 104 /   $ 2.70    Pages: 132
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
पाटलांच्या कथेतील एक स्वर दु:खाचा आहे, तर एक स्वर प्रसन्न हास्य खुलवणारा आहे. तसं पाहिलं तर विनोदी कथा लिहायची म्हणून शंकर पाटील यांनी लिहिलेली नाही. हास्याची अनंत बीजं असणा-या विविध जाणिवांतील गमतीदा[...]
Category: कथा
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.120   Rs. 114 /   $ 2.70    Pages: 146
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
Category: कवितासंग्रह
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: दिलीपराज प्रकाशन प्रा. लि.
Rating: 
   1 User(s) Rated
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.69    Pages: 96
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs.100    Rs. 80 /   $ 1.36      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
ताजमहालमध्ये सरपंच' हा कायम टवटवीत राहतील अशा कथांचा संग्रह. या कथा म्हणजे खुसखुशीत विनोदाआडून घडवलेलं वास्तवदर्शनच ! शंकर पाटील यांनी कथा, कादंबरी, ललित लेख, वगनाट्य असे विविध साहित्यप्रकार हाताळले अ[...]
Category: कथासंग्रह, विनोदी
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   1 User(s) Rated
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.80    Pages: 124
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
"मग कोन कोन हैत घरात?'" "घरात शेतीबिती असंल ?" "तुमचा देवाधर्मावर इस्वास हाय का न्हाई ?" "बगा ही अंगडी टोपडी. अहो, नवसासायासायनं झालाय मग हौस नको करायला ?" "घ्या, डिंकाचा लाडू घ्या. आईनं मुद्दाम सुनंस[...]
Category: विनोदी
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.80    Pages: 116
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
तो असा बसताच चाबूक कडाडे... वादी पिंजून जाई, तुटून जाई. निबार कातडीवर वळ उठत. दवबिंदूगत रक्ताचे थेंब अंगावर थरथरत उभे राहत. कोयंड्याची काठी चिंबून, एकेक कुंडं मनगटाएवढा उठे; पण सर्जा जागचा हलत नसे. हे[...]
Category: कथासंग्रह
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.110   Rs. 104 /   $ 2.70    Pages: 122
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
आपल्या बाळपणापासून शिवा त्या गारवेलाचा संसार बघत आला होता. एवढी दांडगी, डेरेदार चिंच गारवेलानं निम्मी झाकली होती. वर्षानुवर्ष भरतकाम करावं तसे टाके घालीत बसला होता. दरसाल आपलं जाळं विणतच होता. बघावं त[...]
Category: कथा
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.130   Rs. 124 /   $ 2.70    Pages: 158
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
शंकर पाटील यांच्या लेखनातून कथारूपाने आपल्या डोळ्यांपुढे येणारे अनुभव खेड्यांतील स्त्री-पुरुषांचे आहेत व त्या दृष्टीने त्यांना त्यांचे असे खास धर्म प्राप्त झालेले आहेत. हे त्यांचे विशेष धर्म नेमके लक्[...]
Category: कथा
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.80    Pages: 112
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
संपतरावांच्या डोक्यात एक गोष्ट गच्च बसली. अगदी सिमेंट क्राँकिट ! संपतराव रोज आपलंच डोकं खात बसला. पंधरा लाख देऊनही नाव होत नाही म्हणजे काय ? काहीतरी इल्लम सापडलं पाहिजे... असं काय करावं ? काय काढावं ?[...]
Category: विनोदी
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 90 /   $ 1.80    Pages: 104
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
"मी बोलतोय, आलं का ध्यानात ? एक आयडिया सुचलीया, तीन चार दिवस वर्गाची सहल काढ गं ! मला वाटतं गोव्याला गेलं तर? तुम्ही दिवसभर समुद्र दाखवत हिंडायचं, रात्री मुक्काम सम्राटवर करायचा. ''
Category: कथा
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.80    Pages: 116
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
अकलेचा कांदा ! त्यो ही अवचितरावाच्या मेंदुत !! कवटीपरीक्षा वैद्य त्याच्यावर इलाज करतूया !!! "कवटीपरीक्षा वौद्य खुळ्याला औशीद, वेड्याला औशीद, शान्याला औशीद, चक्रमावर औशीद, बरळण्यावर औशीद, कानावर औशीद, [...]
Category: कथा
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 70 /   $ 1.80    Pages: 74
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
पाटलांच सारं साहित्यविश्व शब्दकलेच्या लावण्यानं रसरशीत, चैतन्यमय आणि सालंकृत झालेलं आहे. म्हणूनच त्यांच्या साहित्याला अस्सल मराठी मातीचा सुवास लाभला आहे आणि रसरंगगंधानं ते चुरचुरीत खमंग झालेलं आहे. त्[...]
Category: कथा
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   1 User(s) Rated
   Rate this book!
Price: Rs.140   Rs. 133 /   $ 2.70    Pages: 152
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
बाबू चांगलाच कर्जबाजारी झाला. तवनाप्पाचे घेतलेले दहा हजार रुपये कशानं फेडायचे हे कळेना झालं. अखेर यावर पंचाईत बसली आणि सगळ्यांनी मिळून असं ठरवलं, बाबूनं हे हॉटेल कर्जापोटी तवनाप्पाला लिहून द्यावं आणि [...]
Category: कथा
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.80    Pages: 112
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
गावचा इरसाल पाटील. रसिक, रंगेल ! एका चटकचांदणीच्या प्रेमात पडतो आणि चक्क दुसरी बायको म्हणून तिला घरात आणतो. मग काय ! दोन हक्काच्या बायकांमधे त्याची जी त्रेधातिरपीट उडते... सुप्रसिद्ध लेखक शंकर पाटील य[...]
Category: नाटक
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 60 /   $ 1.80    Pages: 64
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
चंचीच्या कप्प्यातून निरनिराळ्या वस्तू ठेवलेल्या असतात. विडा खाणारा त्या कप्प्यांमधून हव्या त्या वस्तू काढून घेऊन आपला विडा रंगवतो. शंकर पाटलांनी आपल्या मन:कोषात असेच विविध अनुभव जपून ठेवले होते. आणि ल[...]
Category: कथा
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.130   Rs. 124 /   $ 2.70    Pages: 176
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
पाऊलवाटेची चालच मोठी मजेशीर असते. अशाच वाटेवरच्या शंकर पाटलांच्या कथा.
Category: कथा
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.69    Pages: 114
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
न्यू इंग्लंडमधल्या एका गावातली आगळीवेगळी वास्तू - `पिंचेन प्रासाद.' ही केवळ इमारत नाही, वीट-मातीची; तर हा आहे इतिहास - त्या वास्तूत राहणार्या जगावेगळ्या माणसांचा! अनेक स्थित्यंतरातूनही सतत गूढतेचं वलय[...]
Category: कथा, अनुवादित
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: नॅथनिल हॉथॉर्न 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.280   Rs. 266 /   $ 4.51    Pages: 348
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
गंगीला पदर येऊन ती मकरात बसली तेव्हापासून या खडकलाटेचे डोळे तिच्याकडं लागून आहेत. तिच्या रूपाची पडलेली भूल अजून तशीच आहे; कारण गंगीचं अंग चांगलं उफाड्याचं आहे आणि थोरवड अंगाच्या ह्या गंगीचं कातडंही हळ[...]
Category: कथा
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.120   Rs. 114 /   $ 2.70    Pages: 148
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
...टारफुला ही या प्रवृत्तीची आणखी एक अप्रतिम कादंबरी आहे. हिचे आशयसूत्र मराठी कादंबरीच्या परंपरागत साचेबंदपणाला आव्हान देणारे होते. त्यातल्या एका गावाच्या बेबंदशाहीतून, सुरक्षिततेच्या प्रश्नातून आपल्य[...]
Category: कादंबरी
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.250   Rs. 238 /   $ 4.50    Pages: 292
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
पावसाचं आणि शंकर पाटलांचं एक नातं आहे. ते एकदा म्हणाले होते, "पाऊस म्हणजे माझा जिवलग दोस्त ! उनाची खाई उसळली की माझी तगमग सुरूहोते. अगदी गुदमरल्यासारखं वाटतं; पण पाऊस एकदा का कोसळू लागला, की माझ्या चि[...]
Category: कथा
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.120   Rs. 114 /   $ 2.70    Pages: 152
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
शंकर पाटलांची कथा ही मराठी कथेचे एक लेणे आहे त्यांचे मन अतिशय संस्कारक्षम आहे. केवळ ग्रामीण जीवनदर्शन घडवावे असा त्यांचा हेतू नसतो किंवा लोकप्रियता मिळविण्यासाठी गावरान किस्से सांगावेत असाही त्यांचा ह[...]
Category: कथासंग्रह
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर पाटील 
Publication: मेहता पब्लिशिंग हाऊस
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 80 /   $ 1.80    Pages: 91
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Books:  Books  |  Forthcoming  |  Review  |  Newly Added Books
Help:   Payment Options  |  Shipment  |  Help