Book Thumbnail
'कोर्टाची पायरी कधी चढू नये' असे म्हणतात ; पण कायद्याविषयी सज्ञान असणे आताच्या काळात आवश्यक आहे. आपल्या रोजच्या जीवनातील शिक्षण, जमीन खरेदी -विक्री, मालमत्तेचे वाटप, महिला म्हणून असलेले हक्क, इतकेच ना[...]
Language: मराठी
Price: Rs.200   Rs. 180 /   $ 2.57    Pages: 212