Book Thumbnail
हलका आहार हवा असेल, तर बऱ्याचदा सँडविचेसना पसंती दिली जाते. मात्र या सँडविचेसचीही गंमत आहे. हलका आणि पोटभरी असा दोन्ही प्रकारचा हा आहार आहे. त्यातही सँडविचेस परदेशातून आली असल्याने ती करण्याच्या पद्धत[...]
Language: मराठी
Price: Rs.299   Rs. 224 /   $ 3.2    Pages: 205