Book Thumbnail
श्री अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ महाराजांचे हे २१ अध्यायी ओविबद्ध चरित्र आहे. हे अध्याय कथासारासहित आहेत, हे याचे वैशिष्ट्य. प्रारंभी स्वामी समर्थ संप्रदायाची धुरा वाहून नेणारे श्री स्वामी समर्थांचे अन[...]
Language: मराठी
Price: Rs.180   Rs. 162 /   $ 2.31    Pages: 340