Book Thumbnail
श्रीराम बापट यांच्या कथांच्या माध्यमातून मानवी जीवन मानसशास्त्रीय पद्धतीने समोर आले आहे. पोंगडवस्थेतील तरुणांची मनोवस्था ते श्रद्धा - अंधश्रद्धापर्यंत विविध विषय त्यांनी हाताळले आहेत. हे विषय जसे सामा[...]
Category: कथा
Language: मराठी
Price: Rs. 170 /   $ 2.43    Pages: 154