Book Thumbnail
कृष्ठरोगांची सेवा करण्याच्या ध्येयाने बाबा आमटे यांनी आनंदवनाची घटकांच्या जीवनात आनंद फुलविला , त्याचे पुत्र डॉ. विकास आमटे यांनी बाबांचा वसा पुढे नेला या विकासपुत्राची कहाणी डॉ. चित्रलेखा पुरंदरे या[...]
Category: चरित्र
Language: मराठी
Price: Rs.240   Rs. 216 /   $ 3.09    Pages: 176