Book Thumbnail
श्रीकृष्णाच्या चातुर्यापासून ते त्याच्या महान तत्वज्ञानापर्यंत अनेक गुणांची आपल्याला ओळख आहे. मात्र, तो एक कुशल व्यवस्थापक होता, असे प्रा. नामदेवराव जाधव यांनी म्हटले आहे. ते म्हणतात, ' श्रीकृष्ण एक य[...]