Book Thumbnail
उत्तम शिक्षक , बुद्धिमान शास्त्रज्ञ , मिसाईल मॅन , महान राष्ट्रपती अशी सर्व विशेषणे लागू होणारी एकमेव व्यक्ती म्हणजे डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम . त्यांच्यासारखी महान व्यक्ती कशी घडत गेली हे 'कलामांचे बा[...]
Category: चरित्र
Language: मराठी
Price: Rs.100   Rs. 90 /   $ 1.29    Pages: 112