Book Thumbnail
शिवाजी महाराजांच्या बहुआयामी व्यक्तीमत्वाचा उद्योजकता हा आणखी एक गुण होता. आजच्या ध्येयवादी उद्योजकांनी या गुणाचा अभ्यास केल्यास त्यांना यश प्राप्त होऊ शकतं., असं प्रा. नामदेवराव जाधव सांगतात, उद्योगा[...]
Language: मराठी
Price: Rs. 200 /   $ 2.86    Pages: 197

eBook Price: Rs. 200 /   $ 2.86      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)