Book Thumbnail
हिंदू धर्मात १८ मोठ्या पुराणापैकी एक आहे गरुड पुराण. विष्णू हा याच्या केंद्रस्थानी आहे. यात १९ हजार श्लोक आहेत,असे परंपरेने मानले जाते ; पण आज जी हस्तलिखिते उपलब्ध आहेत, त्यात आठ हजार श्लोक आहेत. या प[...]
Language: मराठी
Price: Rs.200   Rs. 180 /   $ 2.57    Pages: 120