Book Thumbnail
मेघदूत हे अतिप्राचीन काव्य; पण तरीही त्यातले सगळे संदर्भ आजही ताजे वाटतात. प्रेम, विरह, शृंगार आणि अद्भुततेनी परिपूर्ण असे हे कथानक.
Language: मराठी
Price: Rs. 149 /   $ 2.13    Pages: 83

eBook Price: Rs.149    Rs. 119 /   $ 1.7      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)