Book Thumbnail
स्पर्धेच्या जीवनात ताण येणे , ही बाब सहज घेतली जाते . पण , ताण म्हणजे नेमके काय , हे सांगताना 'परिस्थितीशी जुळवून घेताना येणाऱ्या अडचणी म्हणजे ताण ,' अशी व्याख्या प्रा.डॉ. मनीषा मुलकलवार यांनी 'तणाव प[...]
Language: मराठी
Publication: Shabdayatra Prakashan
Price: Rs.240   Rs. 216 /   $ 3.09    Pages: 190