Book Thumbnail
तुकाराम गाथेच्या माध्यमातून तुकाराम महाराज यांनी साध्या - सोप्या , पण तितक्याच मार्मिक अभंगाद्वारे जीवन व्यवहाराचे मार्गदर्शनपर भाष्य मांडले आहे . परमपूज्य सद्गुरू श्री वासुदेव वामन गुरुजी यांनी 'परब्[...]
Language: मराठी
Price: Rs. 200 /   $ 2.86    Pages: 218

eBook Price: Rs.200    Rs. 160 /   $ 2.29      (Also available on iPad)