Book Thumbnail
चीनी सैनिकांच्या काळकोठडीतून सुटून त्सेवांग तिबेट सोडणाऱ्यांच्या जथ्यात सामील होतो. तिबेट ते नेपाळ या प्रवासात अनेक जीवघेणे थरारक प्रसंग येतात. त्यातूनही सहीसलामत बाहेर पडून त्सेवांग नेपाळला पोहोचतो. [...]
Language: मराठी
Price: Rs. 275 /   $ 3.93    Pages: 192

eBook Price: Rs.275    Rs. 220 /   $ 1.50   (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)