Book Thumbnail
कुटुंबातील एखाद्या सदस्यावर अनंत अत्याचार केले जात असल्याचे प्रसंग आपण चित्रपट, मालिकांमधून पाहतो, कथा-कादंबऱ्यांमधून वाचतो; पण असे प्रत्यक्षात असते का, या प्रश्नाचे उत्तर सुगंधा चितळे-पांडे यांची ‘कर[...]
Category: कथा
Language: मराठी
Publication: Public Speaker
Price: Rs.250   Rs. 225 /   $ 3.21    Pages: 192

eBook Price: Rs.250    Rs. 230 /   $ 3.29      (Also available on iPad)