Book Thumbnail
ब्रिटिशकाळात परदेशात जाऊन वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या आनंदीबाई जोशी या पहिल्या महिला भारतीय डॉक्टर ठरल्या. मात्र ही भरारी घेण्यासाठी त्यांनी त्या काळी किती कष्ट घेतले, अवहेलना, त्रास भोगला हे काशीबाई क[...]
Category: चरित्र
Language: मराठी
Price: Rs.350   Rs. 262 /   $ 3.74    Pages: 328

eBook Price: Rs.350    Rs. 150 /   $ 2.14      (Also available on iPad)