Book Thumbnail
जून महिना उजाडला की लक्ष लागते ते पालखी कधी निघणार याकडे. देहूहून संत तुकाराम महाराज आणि आळंदीतून संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यांचे पंढरपूरला प्रस्थान होते. हा सोहळा व वारी ही वारकऱ्यांसा[...]
Language: मराठी
Price: Rs.240   Rs. 216 /   $ 3.09    Pages: 183