Book Thumbnail
आपल्याकडील विविध संप्रसायांत दत्तसंप्रदायाला मोठे महत्व आहे. या संप्रदायात श्रीपादवल्लभ , नृसिंहसरस्वती, जनादर्दनस्वामी यांसारखे थोर पुरुष होऊन गेले. आध्यात्म व धर्मरक्षणाचे कार्य त्यांनी केले. ही परं[...]
Language: मराठी
Price: Rs.180   Rs. 162 /   $ 2.31    Pages: 275

eBook Price: Rs.180    Rs. 125 /   $ 1.79      (Also available on iPad)