Book Thumbnail
वाणी हीच बोरकरांच्या जीवनाची अखंड सहचरी, जिवाभावाची सखी. जे सुचेल, रुचेल त्यावर लिहीत गेले. तो त्यांचा नित्याचा व्यवहारच बनला. वयाच्या चौदाव्या-पंधराव्या वर्षी त्यांनी कवितेची दीक्षा घेतली, तेव्हापासू[...]
Language: मराठी
Price: Rs.200   Rs. 180 /   $ 2.31    Pages: 132

eBook Price: Rs.200    Rs. 112 /   $ 1.44      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
मराठीचे सर्वोत्कृष्ट निसर्गकवी म्हणून बालकवी सा-या काव्यरसिकांस परिचित आहेत. झाडाझुडपात, द-याखो-यात, निर्झर-नद्यांत, आकाश-अवकाशात ठायी ठायी भरलेले दिव्य सौंदर्य त्यांनी बेभान होऊन गोळा केले. किंबहुना [...]
Language: मराठी
Price: Rs.250   Rs. 225 /   $ 2.88    Pages: 188

eBook Price: Rs.250    Rs. 150 /   $ 1.92      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs.75   Rs. 68 /   $ 0.87    Pages: 99

eBook Price: Rs.75    Rs. 60 /   $ 0.77      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs.60   Rs. 54 /   $ 0.69    Pages: 72

eBook Price: Rs.60    Rs. 50 /   $ 0.64      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs.100   Rs. 90 /   $ 1.15    Pages: 135

eBook Price: Rs.100    Rs. 50 /   $ 0.64      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs. 80 /   $ 1.03    Pages: 75

eBook Price: Rs. 80 /   $ 1.03      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
गोविंदाग्रजांची कविता केशवसुतांच्या सच्च्या चेल्याची कविता आहे. एका अंगाने जुन्या जाचक रुढी, धर्माच्या मृतसीमा, पोकळ गताभिमान यांचे सीमोल्लंघन कृ पाहणा-या नव्या मनूच्या तरूण भावनांचा उत्साही अविष्कार [...]
Language: मराठी
Price: Rs.250   Rs. 225 /   $ 2.88    Pages: 253

eBook Price: Rs.250    Rs. 80 /   $ 1.03      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs.250   Rs. 225 /   $ 2.88    Pages: 220

eBook Price: Rs.250    Rs. 200 /   $ 2.56      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs.75   Rs. 68 /   $ 0.87    Pages: 80

eBook Price: Rs.75    Rs. 40 /   $ 0.51      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs.75   Rs. 68 /   $ 0.87    Pages: 108

eBook Price: Rs.75    Rs. 50 /   $ 0.64      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
उत्कट जीवनानुभव, स्वानुभवापासून ते राष्ट्रप्रेमापर्यंत विषयांचे वैविध्य, लालित्यपूर्ण आणि ओघवती भाषाशैली या विविध गुणांनी युक्त असणारा विशाखा हा काव्यसंग्रह जगन्मान्य कवी कुसुमाग्रजांच्या सिद्धहस्त ले[...]
Language: मराठी
Price: Rs.150   Rs. 135 /   $ 1.73    Pages: 112

eBook Price: Rs.150    Rs. 75 /   $ 0.96      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs. 50 /   $ 0.64    Pages: 56
 

eBook Price: Rs.50    Rs. 37 /   $ 0.47      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs. 25 /   $ 0.32    Pages: 47
 

eBook Price: Rs. 25 /   $ 0.32      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Translated From Marathi
Category: Poetry
Language: English
Price: Rs. 120 /   $ 1.54    Pages: 131
 

eBook Price: Rs.120    Rs. 96 /   $ 1.23      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs. 8 /   $ 0.1    Pages: 26
 

eBook Price: Rs. 8 /   $ 0.1      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs. 50 /   $ 0.64    Pages: 170
 

eBook Price: Rs. 50 /   $ 0.64      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs.100   Rs. 90 /   $ 1.15    Pages: 150
 

eBook Price: Rs.100    Rs. 50 /   $ 0.64      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs.175   Rs. 149 /   $ 1.91    Pages: 105
 

eBook Price: Rs.175    Rs. 100 /   $ 1.28      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs. 95 /   $ 1.22    Pages: 159
 

eBook Price: Rs. 95 /   $ 1.22      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs. 45 /   $ 0.58    Pages: 57
 

eBook Price: Rs. 45 /   $ 0.58      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs. 75 /   $ 0.96    Pages: 105
 

eBook Price: Rs. 75 /   $ 0.96      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs.175   Rs. 149 /   $ 1.91    Pages: 97
 

eBook Price: Rs.175    Rs. 95 /   $ 1.22      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs.50   Rs. 45 /   $ 0.58    Pages: 80
 

eBook Price: Rs.50    Rs. 40 /   $ 0.51      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
वितरण - मौज प्रकाशन गृह
Language: मराठी
Price: Rs.180   Rs. 135 /   $ 1.73    Pages: 166
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs. 65 /   $ 0.83    Pages: 82
 

eBook Price: Rs. 65 /   $ 0.83      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs. 85 /   $ 1.09    Pages: 80
 

eBook Price: Rs. 100 /   $ 1.28      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)