Book Thumbnail
जीआय हा ग्राहक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थांचे मूळ उत्पादक यांच्यामधला महत्त्वाचा दुवा आहे. वाचकाला सदर पुस्तक वाचल्याने जीआय या विषयाचे अवलोकन होईल, त्याचबरोबर जीआयच्या माध्यमातून नोंदणी झालेल्या पदार[...]
Language: मराठी
Price: Rs.299   Rs. 224 /   $ 2.87    Pages: 207

eBook Price: Rs.299    Rs. 240 /   $ 3.08      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)