Buy Online Books, eBooks, eMagzines, Diwali Ank.
Ph. order call:(91)-8600 751110/761110     Timings: 10 AM - 6.30 PM IST(Monday - Saturday), 8 AM - 3 PM IST(Sunday)
More than 1,00,000 Books, eBooks available!
 |  WishList
 |  eBook Reader


Home  |  Books  |  eBooks  |  Educational  |  eMagazines  |  Authors  |  Publications  |  Help
No Items in Shopping Cart

 
FREE SHIPPING* in India for Order of Rs.100/- & above

Books
  Show Books per page.

Search:       Advanced Search
Languages
Popular Categories
Refine Your Search
Book
Author
Publication
Price
Avg.Customer Rating
Availability
Loading...
11 Book(s) Found
Sort by    Thumbnail View

Filtered by:   Author: S. M. Mate   
 
Book Thumbnail
Category: आत्मचरित्र
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: श्री. म. माटे 
Publication: देशमुख अ‍ॅन्ड कंपनी पब्लिशर्स प्रा. लि.
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.450   Rs. 427 /   $ 7.24    Pages: 326
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
Category: कथासंग्रह
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: श्री. म. माटे 
Publication: कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 40 /   $ 0.68    Pages: 149
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
Category: सदरलेखन संग्रह, संपादित
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: श्री. म. माटे 
Publication: देशमुख अ‍ॅन्ड कंपनी पब्लिशर्स प्रा. लि.
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.350   Rs. 333 /   $ 5.64    Pages: 298
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
Category: ललित
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: श्री. म. माटे 
Publication: देशमुख अ‍ॅन्ड कंपनी पब्लिशर्स प्रा. लि.
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.350   Rs. 333 /   $ 5.64    Pages: 349
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
यातील‘प्रपंच’या शब्दाचा अर्थ फार व्यापक आहे.भारत भ्रमंती करताना समर्थांनी सा-या भारताचा प्रपंच उघड्या डोळाने पाहिला आणि तरुणपणात बाणलेले प्रपंचवैराग बाजूला सारून त्यांची प्रवृत्तीधर्माचा उपदेश केला.प्[...]
Category: साहित्य आणि समीक्षा
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: श्री. म. माटे 
Publication: कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 75 /   $ 1.27    Pages: 210
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
सत्य रामोशी, बन्सीधर, पुरंदरचा नामा, एका अस्पृश्याच्या डायरीतील पाने, हास्याचा शोध अशा कथांमध्ये विविध जाती-जमातींची पात्रे असल्याने लेखकाने नागर आणि ग्रामीण भाषांचा संकर केला आहे. त्यामुळे वास्तवाचे [...]
Category: कथासंग्रह
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: श्री. म. माटे 
Publication: कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 80 /   $ 1.36    Pages: 155
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
Category: माहितीपर
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: श्री. म. माटे 
Publication: व्हीनस प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 80 /   $ 1.36    Pages: 224
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
या पुस्तकात श्री. म.माटे यांनी भावनांचा व विचारांचा अविष्कार अतंत सचोटीने केलेला आहे. चालू काळात तत्त्वज्ञानांचे, सामाजिक भावनांचे आणि रुचि वैचित्राचे संकुल संगर चालू आहे. तात मतभेद सर्वथा अटळ आहे. हे[...]
Category: कथासंग्रह
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: श्री. म. माटे 
Publication: कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.69    Pages: 147
Buy Book
Available Immediately
 
Book Thumbnail
Category: कवितासंग्रह
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: श्री. म. माटे 
Publication: वरदा प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 50 /   $ 0.85    Pages: 226
Buy Book
Available in 3-5 Days
eBook Price: Rs.50    Rs. 30 /   $ 0.51      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: कवितासंग्रह
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: श्री. म. माटे 
Publication: वरदा प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 50 /   $ 0.85    Pages: 232
Buy Book
Available in 3-5 Days
eBook Price: Rs.50    Rs. 30 /   $ 0.51      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: व्यक्तिचित्रण
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: श्री. म. माटे 
Publication: स्नेहवर्धन प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.220   Rs. 209 /   $ 3.54    Pages: 272
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Books:  Books  |  Forthcoming  |  Review  |  Newly Added Books
Help:   Payment Options  |  Shipment  |  Help