In Press
मराठी साहित्य क्षेत्रातील, वाचकवर्ग सुज्ञ व जागरूक असतो. ह्या वाचक चळवळीला, आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन, BookGanga.com ह्या संकेतस्थळाने, वाचनसंस्कृतीला नवीन दालन उपलब्ध करून दिले. विविध प्रसारमाध्यमांनीही वेळोवेळी ह्याची आवर्जून दखल घेतली.

ता. १२ फेब्रुवारी २०२४

ता. ०५ डिसेंबर २०२३

ता. १० नोव्हेंबर २०२३

ता. १४ फेब्रुवारी २०२३

ता. १९ डिसेंबर २०२२

ता. २५ नोव्हेंबर २०२२

ता. २५ नोव्हेंबर २०२२

ता. २५ नोव्हेंबर २०२२

ता. २५ नोव्हेंबर २०२२

ता. २८ मार्च २०२२

ता. २५ मार्च २०२२

ता. २५ मार्च २०२२

ता. २५ मार्च २०२२

ता. १२ जुलै २०२१

ता. २३ जून २०२१

ता. २३ जून २०२१

ता. ०३ जानेवारी २०२१

ता. ०३ ऑक्टोबर २०२०

ता. २० सप्टेंबर २०२०

ता. २ नोव्हेंबर २०१९

ता. १९ ऑगस्ट २०१९

ता. १६ ऑगस्ट २०१९

ता. १२ ऑगस्ट २०१९

ता. २२ जुलै २०१९

ता. १८ जुलै २०१९

ता. १७ जुलै २०१९

ता. १३ जुलै २०१९

ता. ०८ जुलै २०१९

ता. १२ एप्रिल २०१९

ता. ६ एप्रिल २०१९

Login
Username / Email Address
Password
Forgot Password?
Signup
First Name
Last Name
Gender
Your Email Address
Choose Password
Country

Forgot Password?
Forgot Password
Email Me My New Password
Username Or Email Address

Type the characters you see in the image below. Letters shown are not case-sensitive.
   
Whatsapp Live Chat