Buy Online Books, eBooks, eMagzines, Diwali Ank.
Ph. order call:(91)-8600 751110/761110     Timings: 10 AM - 6.30 PM IST(Monday - Saturday), 8 AM - 3 PM IST(Sunday)
More than 1,00,000 Books, eBooks available!
 |  WishList
 |  eBook Reader


Home  |  Books  |  eBooks  |  Educational  |  eMagazines  |  Authors  |  Publications  |  Help
No Items in Shopping Cart

 
FREE SHIPPING* in India for Order of Rs.100/- & above

Books
  Show Books per page.

Search:       Advanced Search
Languages
Popular Categories
Refine Your Search
Book
Author
Publication
Price
Avg.Customer Rating
Availability
Loading...
39 Book(s) Found
Sort by    Thumbnail View

Filtered by:   Publication: Pushp Prakashan   
 
Book Thumbnail
Category: शेती विषयक
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.50   Rs. 40 /   $ 0.68    Pages: 64
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs.50    Rs. 40 /   $ 0.68      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
एखाद्या विषयावर वेगळ्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करून त्या विषयाचा वेध घेणं ही संजय सोनवणी यांची खासियत. या पुस्तकातील बारा प्रकरणांत सोनवणी यांनी जगभरातील विविध दहशतवादी कारवायांचा ऊहापोह केला आहे. "सनात[...]
Category: सामाजिक
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.150   Rs. 142 /   $ 2.41    Pages: 152
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs. 150 /   $ 2.54      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
वर्णव्यवस्था ज्या पुरुषसुक्तामुळे दैवी आणि जन्माधारीत बनली तेच मुळात ऋग्वेदात कसे प्रक्षिप्त आहे हेही यात सिद्ध केले आहे. या पुस्तकात महारांचा गौरवशाली इतिहास सांगितला असुन महार शब्दाची नव्याने उपप[...]
Category: दलित साहित्य, ऐतिहासिक, माहितीपर
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   1 User(s) Rated
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.69    Pages: 112
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs. 100 /   $ 1.69      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
संजय सोनवणी यांनी या पुस्तकात इतिहासातील एका वेगळ्याच कालखंडावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. मल्हाराव होळकर यांच्यानंतर संपूर्ण भारतात आपल्या तलवारीचा धाक निर्माण करणारा हा रणधुरंधर सेनानी. [...]
Category: चरित्र, ऐतिहासिक
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   1 User(s) Rated
   Rate this book!
Price: Rs.125   Rs. 119 /   $ 2.02    Pages: 140
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs.125    Rs. 100 /   $ 1.69      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: कादंबरी
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 80 /   $ 1.36    Pages: 80
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs. 80 /   $ 1.36      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: कादंबरी
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 50 /   $ 0.85    Pages: 60
Buy Book
Available Immediately
eBook Price: Rs. 50 /   $ 0.85      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: कादंबरी
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Pages: 207
eBook Price: Rs. 40 /   $ 0.68      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: कथासंग्रह, गुढकथा
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Pages: 192
eBook Price: Rs. 160 /   $ 2.71      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: व्यक्तिचित्रण, ऐतिहासिक, कादंबरी
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Pages: 312
eBook Price: Rs. 240 /   $ 4.07      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: साहित्य आणि समीक्षा
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर सारडा 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.69    Pages: 244
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
Category: वैचारिक, साहित्य आणि समीक्षा
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर सारडा 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.69    Pages: 228
Buy Book
Available in 3-5 Days
eBook Price: Rs. 150 /   $ 2.54      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: साहित्य आणि समीक्षा
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर सारडा 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.69    Pages: 200
Buy Book
Available in 3-5 Days
eBook Price: Rs. 150 /   $ 2.54      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: कादंबरी
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.69    Pages: 106
Buy Book
Available in 3-5 Days
eBook Price: Rs. 100 /   $ 1.69      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: कादंबरी
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.120   Rs. 114 /   $ 1.93    Pages: 133
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
Category: कादंबरी
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.110   Rs. 105 /   $ 1.78    Pages: 120
Buy Book
Available in 3-5 Days
 
Book Thumbnail
Category: कादंबरी
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय क्षीरसागर 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   3 User(s) Rated
   Rate this book!
Price: Rs.500   Rs. 475 /   $ 8.05    Pages: 582
Buy Book
Available in 3-5 Days
eBook Price: Rs. 500 /   $ 8.47      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: गुढकथा, कादंबरी
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Pages: 170
eBook Price: Rs. 60 /   $ 1.02      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: वैचारिक
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर सारडा 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.110   Rs. 104 /   $ 1.76    Pages: 187
Buy Book
Available in 3-5 Days
eBook Price: Rs. 150 /   $ 2.54      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: नाटक
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Pages: 71
eBook Price: Rs. 60 /   $ 1.02      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: साहित्य आणि समीक्षा
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: शंकर सारडा 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 70 /   $ 1.19    Pages: 147
Buy Book
Available in 3-5 Days
eBook Price: Rs. 150 /   $ 2.54      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
मराठीत आतापर्यंत उपलब्ध नसलेलं मल्हारराव होळकर यांचं चरित्र संजय सोनवणी यांनी प्रदीर्घ प्रस्तावनेसह प्रसिद्ध केलं आहे. 1893 मध्ये मुरलीधर मल्हार अत्रे यांनी हे चरित्र लिहिलं आहे. मात्र भारतात ते उपलब्[...]
Category: व्यक्तिचित्रण
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: मुरलीधर मल्हार अत्रे 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.200   Rs. 180 /   $ 3.05    Pages: 230
Buy Book
Available in 3-5 Days
eBook Price: Rs.200    Rs. 160 /   $ 2.71      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: ऐतिहासिक
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   1 User(s) Rated
   Rate this book!
Pages: 128
eBook Price: Rs. 100 /   $ 1.69      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: नाटक
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Pages: 48
eBook Price: Rs. 50 /   $ 0.85      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: कादंबरी
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Pages: 192
eBook Price: Rs. 160 /   $ 2.71      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: कादंबरी
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Pages: 185
eBook Price: Rs. 130 /   $ 2.2      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: विज्ञानविषयक
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: गजानन क्षीरसागर 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 50 /   $ 0.85   
Out of stockNot in Stock  |  Notify Me
 
Book Thumbnail
Category: विज्ञानविषयक
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.69    Pages: 100
Out of stockNot in Stock  |  Notify Me
eBook Price: Rs. 100 /   $ 1.69      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: Fiction
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: English
Authors: Sanjay Sonawani 
Publication: Pushp Prakashan
Rating: 
   Rate this book!
Pages: 190
eBook Price: Rs. 70 /   $ 1.19      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: कादंबरी
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 70 /   $ 1.19    Pages: 141
Out of stockNot in Stock  |  Notify Me
eBook Price: Rs. 70 /   $ 1.19      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: कथासंग्रह
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: डॉ. आनंद पाटील 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.160   Rs. 152 /   $ 2.58   
Out of stockNot in Stock  |  Notify Me
 
Book Thumbnail
Category: धार्मिक
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.120   Rs. 114 /   $ 1.93    Pages: 160
Out of stockNot in Stock  |  Notify Me
eBook Price: Rs. 120 /   $ 2.03      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: Novel
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: English
Authors: Sanjay Sonawani 
Publication: Pushp Prakashan
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 100 /   $ 1.69    Pages: 190
Out of stockNot in Stock  |  Notify Me
eBook Price: Rs. 100 /   $ 1.69      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: नाटक
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 50 /   $ 0.85    Pages: 70
Out of stockNot in Stock  |  Notify Me
eBook Price: Rs. 50 /   $ 0.85      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: कवितासंग्रह
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 35 /   $ 0.59    Pages: 70
Out of stockNot in Stock  |  Notify Me
eBook Price: Rs. 35 /   $ 0.59      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: कादंबरी
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs.350   Rs. 332 /   $ 5.63    Pages: 550
Out of stockNot in Stock  |  Notify Me
eBook Price: Rs.350    Rs. 200 /   $ 3.39      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: कथासंग्रह
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 40 /   $ 0.68    Pages: 48
Out of stockNot in Stock  |  Notify Me
eBook Price: Rs. 40 /   $ 0.68      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: Novel
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: English
Authors: Sanjay Sonawani 
Publication: Pushp Prakashan
Rating: 
   Rate this book!
Pages: 352
eBook Price: Rs. 200 /   $ 3.39      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: ऐतिहासिक, माहितीपर
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   1 User(s) Rated
   Rate this book!
Price: Rs. 40 /   $ 0.68    Pages: 46
Out of stockNot in Stock  |  Notify Me
eBook Price: Rs. 40 /   $ 0.68      (Also available on iPad)
Buy eBook
Book Thumbnail
Category: कादंबरी
Add to Wish List Add book to Wish List
Language: मराठी
Authors: संजय सोनवणी 
Publication: पुष्प प्रकाशन
Rating: 
   Rate this book!
Price: Rs. 55 /   $ 0.93    Pages: 152
Out of stockNot in Stock  |  Notify Me
eBook Price: Rs. 55 /   $ 0.93      (Also available on iPad)
Buy eBook
Books:  Books  |  Forthcoming  |  Review  |  Newly Added Books
Help:   Payment Options  |  Shipment  |  Help