Book Thumbnail
‘ध्यान’ ह्या विषयावर दुकानांत खूप पुस्तकं आहेत. काही वाचलीही होती. त्यात एका आगळ्यावेगळ्या नवीन पुस्तकाची माहिती मिळाली. 'ध्यानातून ध्येयाकडे'. पुस्तक वाचायला घेतल्यानंतर आलेला सगळ्यांत महत्त्वाचा भाग[...]