Book Thumbnail
देव आहे की नाही याबद्दल यावर सातत्याने चर्चा होत असते. प्रा.डॉ.पां.ह.कुलकर्णी यांनी 'देवमाळ' मधून ब्रम्ह्सूत्रे- वेदांतसूत्रे याचे विश्लेषण करताना देव या संकल्पनेवर [प्रकाश टाकला आहे . ब्रम्ह्सूत्रे /[...]
Language: मराठी
Price: Rs.400   Rs. 300 /   $ 4.29    Pages: 187

eBook Price: Rs.400    Rs. 320 /   $ 4.57      (Also available on iPad)