Book Thumbnail
भारतीय समाजरचना ही जातीव्यवस्थेवर अवलंबून आहे. यात देशातील सर्व राज्यांत विविध नावाने अस्तित्वात असलेला मातंग हा एकमात्र समुह आहे, अशी माहिती देऊन प्रा. सोमनाथ डी. कदम यांनी ' विसाव्या शतकातील मातंग स[...]
Language: मराठी
Price: Rs.150   Rs. 105 /   $ 1.5    Pages: 143