Book Thumbnail
अद्वैताचा सिद्धांत मांडणाऱ्या आदि शंकराचार्य यांनी भारतभर भ्रमण करून हिंदू धर्माची पुन:स्थापना केली . त्यांनी तत्त्वज्ञानविषयक ग्रंथ , संस्कृत स्तोत्रे व काव्ये रचली आहेत . आदि शंकराचार्यांनी आठव्या श[...]