भारतीय समाजविज्ञान कोश खंड 1 अखंड क्रांती ते ऊर्जा
भारतीय समाजविज्ञान कोश खंड 1 अखंड क्रांती ते ऊर्जा
Category: कोश
Pages: 582
Weight: 1100 Gm
ISBN13: 9788177668780

Not in Stock

 
Hard Copy Price: R 500 / $ 9.00
(Inclusive of all taxes) + FREE Shipping*  
Shipping charges will be applicable for this book.
For International orders shipment charges at actual.

 
Notify Me
Our mission is to make all Indian literature available globally.
We will procure this book and make it available within next few days and we will notify you immediately via email / phone.
Notify Me

 
Summary of the Book
मानवी जीवनाचा मूलाधार अर्थ-पैसा. या आर्थिक तत्त्वाला प्राधान्य दिला गेलेला हा पहिला खंड. या खंडात अकारविल्हेप्रमाणे अर्थास्त्रातील विचारांना, सिद्धांतांना आणि मूलभूत प्रश्नांना महत्त्वाचे स्थान दिले गेले आहे. त्यामुळे या खंडात प्रामुख्याने अर्थशास्त्रावर आधारित असलेले लेख आढळतील. त्यापैकी महत्त्वाचे ठळक विषय व लेख पुढीलप्रमाणे आहेत- अखंड क्रांती, अधिकार, अनुसूचित जाती-जमाती, अपंगत्व, अराज्यवाद, अर्थव्यवस्था, अर्थसंकल्प, अलिप्ततावाद, अल्पसंख्याक, असहकार- आंदोलन, अहमदिया पंथ, अरिस्टॉटल, आदिवासी समाज, आधुनिकता, आर्थिक नियोजन, आर्थिक राहणीमान, आर्थिक विचारांचा इतिहास, आर्थिक साधनसामग्री : भारत, आज्ञापत्र, आंतरराष्ट्रवाद, आंतरराष्ट्रीय अर्थसंबंध, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आंतरराष्ट्रीय अर्थसंबंध, आंबेडकर डॉ. भीमराव, ऑगस्टीन, ऑस्टिन, इपिक्युरस, इहवादी, उत्क्रांती, उत्पन्न, उदारमतवाद, उद्योग, उपयुक्ततावाद, उपयोगिता, ऊर्जा इत्यादी.
Write a review
* Rating:

* Name:
* Email Address:
(Email is not visible to others)
* Comments:
 0/1024
* Verfication Code:
 

Share This Link
RECENTLY VIEWED
Login
Username / Email Address
Password
Forgot Password?
Signup
First Name
Last Name
Gender
Your Email Address
Choose Password
Country

Forgot Password?
Forgot Password
Email Me My New Password
Username Or Email Address

Type the characters you see in the image below. Letters shown are not case-sensitive.
   
Whatsapp Live Chat