CATEGORIES
 
 
Refine Your Search
Book
Author
Publication
 
 
 

Do you want to publish Book / eBook?

Contact Us
Goda Prakashan
89 Books Found
 
Sort By  

Filtered by:   Publication: Goda Prakashan   
Readers Choice
 • चळवळी आणि साहित्य
  R 250.00/- 25% OFF
  R 187.00/-
 • पारधी लोकसंस्कृती
  R 180.00/- 25% OFF
  R 135.00/-
 • अपर्थीवाचा यात्री
  R 160.00/- 25% OFF
  R 120.00/-
 • कोरड्या मातीचे ओलेपण
  R 150.00/- 25% OFF
  R 112.00/-
 • वैचारिक निबंधाची परिक्रमा
  R 200.00/- 25% OFF
  R 150.00/-

 
कोरड्या मातीचे ओलेपण 
R 150/- 25% OFF
R 112 / $ 1.60
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समग्र लेखनाचे चिंतन 
R 600/- 25% OFF
R 450 / $ 6.43
विश्वकल्याणी बुद्धवाणी 
R 650/- 25% OFF
R 487 / $ 6.96
नवी प्रतिज्ञा 
R 150/- 25% OFF
R 112 / $ 1.60
आल्हाद माँ और बुलबुल का घोसला 
R 120/- 25% OFF
R 90 / $ 1.29
व्यवस्थेचा बइल 
R 200/- 25% OFF
R 150 / $ 2.14
भटक्या विमुक्तांची कादंबरी 
R 350/- 25% OFF
R 262 / $ 3.74
बात मन की नरेंद्र मोदी 
R 150/- 25% OFF
R 112 / $ 1.60
आस्वाद समीक्षेचा 
R 200/- 25% OFF
R 150 / $ 2.14
भटक्या विमुक्तांचे साहित्य आणि इतर लेख 
R 200/- 25% OFF
R 150 / $ 2.14
थोरले साहेब 
R 350/- 25% OFF
R 262 / $ 3.74
वडार संस्कृती आणि साहित्य 
R 150/- 25% OFF
R 112 / $ 1.60
आहुती 
R 200/- 25% OFF
R 150 / $ 2.14
अस्वस्थतेचे ढग 
R 100/- 25% OFF
R 75 / $ 1.07
निळ्या डोळ्यांची मुलगी 
R 250/- 25% OFF
R 187 / $ 2.67
जीव इथं रमत नाही 
R 100/- 25% OFF
R 75 / $ 1.07
रूमणं 
R 100/- 25% OFF
R 75 / $ 1.07
सेनं सायी वेस 
R 150/- 25% OFF
R 112 / $ 1.60
फुले आंबेडकरी चळवळ आणि साहित्य चिंतन 
R 250/- 25% OFF
R 187 / $ 2.67
बहिष्कृत भारतातील विचारविश्व 
R 300/- 25% OFF
R 225 / $ 3.21
चळवळी आणि साहित्य 
R 250/- 25% OFF
R 187 / $ 2.67
चर्चा आणि चिकित्सा 
R 200/- 25% OFF
R 150 / $ 2.14
वैचारिक निबंधाची परिक्रमा 
R 200/- 25% OFF
R 150 / $ 2.14
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज-धर्मातत्व मीमांसा 
R 180/- 25% OFF
R 135 / $ 1.93
क्षितिज हरवलेली मानस 
R 100/- 25% OFF
R 75 / $ 1.07
महासत्तेचा तळठाव शोधताना 
R 100/- 25% OFF
R 75 / $ 1.07
घन तमी शुक्र 
R 100/- 25% OFF
R 75 / $ 1.07
अपर्थीवाचा यात्री 
R 160/- 25% OFF
R 120 / $ 1.71
तू निरंतर माझ्यातून 
R 100/- 25% OFF
R 75 / $ 1.07
बदलते सामाजिक पर्यावरण आणि आंबेडकरी विचार 
R 100/- 25% OFF
R 75 / $ 1.07
गो. नी. दांडेकरांची कादंबरी 
R 250/- 25% OFF
R 187 / $ 2.67
पानिपतची बखर 
R 80/- 25% OFF
R 60 / $ 0.86
माझ्या वर्तमानाची नोंद 
R 120/- 25% OFF
R 90 / $ 1.29
ग्लोबल बाराखडी 
R 100/- 25% OFF
R 75 / $ 1.07
आधुनिक भाषाविज्ञान आणि मराठी भाषा 
R 300/- 25% OFF
R 225 / $ 3.21
पुन्हा साहित्यरूप 
R 250/- 25% OFF
R 187 / $ 2.67
देशीवाद 
R 160/- 25% OFF
R 120 / $ 1.71
संत नामदेवांचे तीर्थावळीचे अभंग आणि दमयंती-स्वयंवर 
R 100/- 25% OFF
R 75 / $ 1.07
पारधी लोकसंस्कृती 
R 180/- 25% OFF
R 135 / $ 1.93
साहित्य समीक्षा आणि आस्वाद 
R 200/- 25% OFF
R 150 / $ 2.14
अंतरीच्या चाहुलीने वादळताना 
R 100/- 25% OFF
R 75 / $ 1.07
शब्द झाले श्वास 
 
R 120 / $ 1.71
शतावरी 
R 100/- 25% OFF
R 75 / $ 1.07
सातबारा नसलेली माणस 
R 100/- 25% OFF
R 75 / $ 1.07
डंका 
R 100/- 25% OFF
R 75 / $ 1.07
बोजवारा 
R 180/- 25% OFF
R 135 / $ 1.93
आंबेडकरी चळवळ आणि समकालीन विचार 
R 150/- 25% OFF
R 112 / $ 1.60
आयुष्य वेचताना 
R 120/- 25% OFF
R 90 / $ 1.29
पुन्हा गांधीजी 
R 100/- 25% OFF
R 75 / $ 1.07
व्यथा स्त्री मनाच्या 
R 100/- 25% OFF
R 75 / $ 1.07

 
Load More
Login
Username / Email Address
Password
Forgot Password?
Signup
First Name
Last Name
Gender
Your Email Address
Choose Password
Country

Forgot Password?
Forgot Password
Email Me My New Password
Username Or Email Address

Type the characters you see in the image below. Letters shown are not case-sensitive.
   
Whatsapp Live Chat