CATEGORIES
 
 
Refine Your Search
Book
Author
Publication
 
 
 

Do you want to publish Book / eBook?

Contact Us
Prashant Publication
382 Books Found
 
Sort By  

Filtered by:   Publication: Prashant Publication   
 
श्रीसंत आदिशक्ती मुक्ताई गाथा 
R 350/- 25% OFF
R 262 / $ 3.36
व्यावसायिक संज्ञापन 
R 210/- 10% OFF
R 189 / $ 2.42
क्रांतिविरांगना लीलाताई पाटील 
R 110/- 25% OFF
R 82 / $ 1.05
मध्ययुगीन भारत ( १२०६ - १७०७ ) 
R 350/- 10% OFF
R 315 / $ 4.04
व्यावसायिक संज्ञापन 
 
R 495 / $ 6.35
वाटाडया 
 
R 135 / $ 1.73
सेट नेट जे आर एफ मराठी २ 
 
R 330 / $ 4.23
प्रात्यक्षिक भूगोल 
R 180/- 10% OFF
R 162 / $ 2.08
Essentials Of Business Communication 
 
R 195 / $ 2.50
विचार आणि विचार 
 
R 110 / $ 1.41
खानदेशातील साहित्य व समाजदर्शन 
 
R 195 / $ 2.50
कौटुंबिक हिंसाचार आणि महिला 
 
R 225 / $ 2.88
सुक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र 
 
R 450 / $ 5.77
आधुनिक बँक व्यवसाय आणि वित्तपद्धती 
 
R 135 / $ 1.73
सार्वजनिक प्रशासन आणि व्यवस्थापन भाग -२ 
 
R 150 / $ 1.92
शिवकालीन महाराष्ट्र 
 
R 260 / $ 3.33
मानसशास्त्रीय अध्यापन, अध्ययन आणि विकासाचा दृष्टीकोन 
 
R 185 / $ 2.37
मराठा सत्तेचा विस्तार आणि र्‍हास 
 
R 295 / $ 3.78
निवडक ललित गद्य 
R 70/- 10% OFF
R 63 / $ 0.81
उपयोजित मानसशास्त्र 
 
R 295 / $ 3.78
The Holder Of The World 
 
R 150 / $ 1.92
वैकासिक मानसशास्त्र 
 
R 165 / $ 2.12
शिक्षणाचा समाजशास्त्रीय व तत्वज्ञानात्मक पाया 
 
R 175 / $ 2.24
समाजाच्या जडणघडणीत मराठी साहित्याचे योगदान 
 
R 350 / $ 4.49
अध्यापनाची विविध साधने तंत्रे व कौशल्ये 
 
R 110 / $ 1.41
Management Information System And ERP. MBA- Sem.III 
 
R 125 / $ 1.60
मराठी वाड्.मयातील नियतकालिकांचे साहित्य प्रवाहांना योगदान 
 
R 495 / $ 6.35
उपयोजित मराठी भाग ३ 
 
R 160 / $ 2.05
Business Enterpreneurship 
R 125/- 10% OFF
R 112 / $ 1.44
उच्च शिक्षण प्रणालीची सद्यस्थिती 
 
R 595 / $ 7.63
सुलभ भाषाविज्ञान व मराठी व्याकरण 
 
R 195 / $ 2.50
वर्णनात्मक भाषाविज्ञान 
 
R 140 / $ 1.79
महाराष्ट्र फ्रशसन. 
 
R 195 / $ 2.50
सकारात्मक मानसशास्त्र 
 
R 110 / $ 1.41
सार्वजनिक आयव्यय. 
 
R 330 / $ 4.23
Essential Of E-Commerce 
 
R 110 / $ 1.41
आधुनिक भारतीय राजकीय विचारवंत 
 
R 225 / $ 2.88
लोकसंख्या आणि वस्ती भूगोल 
 
R 275 / $ 3.53
स्थूल अर्थशास्त्र 
 
R 160 / $ 2.05
Business And Tax Laws 
 
R 110 / $ 1.41
जागतिक सुरक्षा 
 
R 170 / $ 2.18
आधुनिक जगाचा इतिहास (१७८९ ते १९४५) 
R 350/- 10% OFF
R 315 / $ 4.04
भारतीय अर्थव्यवस्था २ 
 
R 275 / $ 3.53
आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र 
 
R 210 / $ 2.69
लोकप्रशासन 
 
R 195 / $ 2.50
जागतिक सुरक्षा 
 
R 195 / $ 2.50
आधुनिक भारताचा इतिहास (१८५८ ते १९४७) 
 
R 395 / $ 5.06
व्यावसायिक उद्योजकता 
 
R 275 / $ 3.53
भारतीय अर्थव्यवस्था - १ 
 
R 395 / $ 5.06
भारताचा प्रादेशिक भूगोल 
 
R 295 / $ 3.78

 
Load More
Login
Username / Email Address
Password
Forgot Password?
Signup
First Name
Last Name
Gender
Your Email Address
Choose Password
Country

Forgot Password?
Forgot Password
Email Me My New Password
Username Or Email Address

Type the characters you see in the image below. Letters shown are not case-sensitive.
   
Whatsapp Live Chat