BOOKS
BOOKS
eBOOKS
eMAGAZINES
AUTHORS
PUBLICATIONS
 
Search

असा हा महाराष्ट्र
Pages: 250
Weight: 299 Gm
Binding: Paperback

Not in Stock!

 
eBook Price: 20% OFF  R 180 R 144 / $ 2.06
Buy eBook
Add to Cart

 
Notify Me
Our mission is to make all Indian literature available globally.
We will procure this book and make it available within next few days and we will notify you immediately via email / phone.
Notify Me

 
Preview
Summary of the Book
आजवर महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत अनेक कारागिरांचे हात लागले. त्यांच्या हातून घडलेल्या सांस्कृतिक जडावांची आणि ते जडाव घडविणार्‍या त्या लोकोत्तर कारागिरांची आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्रांची शब्दचित्रे महाराष्ट्र टाइम्समधून गडकर्‍यांनी काढली !
... गडकर्‍यांचा आणि मराठी वाचकांचा संवाद जमला कारण त्यांचा मन:पिंड ज्या ज्या संस्कारांनी घडला त्यांच्याशी कृतज्ञ राहून, इमान ठेवून गडकर्‍यांनी लिहिले...
दुसर्‍या एका गडकर्‍यांच्या भाषेत सांगायचं तर हे पुस्तक म्हणजे भावभक्तिच्या आणिक बुद्धीच्या देशाच्या चारित्र्याच्या पटातील निरनिराळ्या धाग्यांची वीण दाखविण्याचा प्रयत्न आहे.
... गडकरी घराण्याशी नाते दाखविणारा चमकदार उद्‌गार, कुठे समर्पक ओव्या... आर्या, कुठे एखादे लोभसवाणे वर्णन, एखादी सूचक कथा किंवा दंतकथा आणि रेखीव बोलीसारखे लिहिणे यातून गडकर्‍गडकच्या महाराष्ट्र-संकीर्तनाला रंग भरला आहे.
पु. ल. देशपांडे
(प्रस्तावनेतून)
Write a review
* Rating:

* Name:
* Email Address:
(Email is not visible to others)
* Comments:
 0/1024
* Verfication Code:
 

Share This Link
RECENTLY VIEWED
Login
Username / Email Address
Password
Forgot Password?
Signup
First Name
Last Name
Gender
Your Email Address
Choose Password
Country

Forgot Password?
Forgot Password
Email Me My New Password
Username Or Email Address

Type the characters you see in the image below. Letters shown are not case-sensitive.