परब्रम्ह
Binding: Paperback

Not in Stock

 
Hard Copy Price: 25% OFF
R 300 R 225 / $ 3.21
(Inclusive of all taxes) + FREE Shipping*  
Shipping charges will be applicable for this book.
For International orders shipment charges at actual.

 
Notify Me
Our mission is to make all Indian literature available globally.
We will procure this book and make it available within next few days and we will notify you immediately via email / phone.
Notify Me

 
Preview
Book Review
Write a review

Shubhangi Patil
28/01/2020

"परब्रम्ह " ह्या विषयावर लिखाण करण्याचे जे धाडस लागते ते लेखकाकडे आहे ,आत्मविश्वास आहे हे लक्षात येते .परब्रम्ह प्राप्ती वाटचाल जरी खडतर असली तरी ती सहज प्राप्ती चे मार्गदर्शन या पुस्तकातून होते.ध्येय असावे सुदूर संपन्न की ते कधी संपूच नये ..ज्या वाटेवर चालत आहोत ती वाट चालताचालता चालणेच विसरावे ...अशी समर्पण व्रुत्ती अहंकारशून्य तसेच कर्म भक्ती,ज्ञान हे मार्ग ईश्वर प्राप्तीचा वाटचालीत सगुण भक्तीतून हळूहळू निर्गुण भक्ती कशी प्राप्त होते ,स्वरूपा विश्वरूप सामावले ,विश्वरूपा स्वरूपा सामावले हे नित्यतत्व हा शोधक मार्ग सामान्य मानवाला अभ्यासात भर टाकतो
Yashashri Wagh
01 May 2020 05 30 AM

With the first book Adwait unmesh you enter the world... The journey to which ends only with Parbramh the third book in series. And this journey is so Devine that if you seriously take it word by word you can actually feel the glimpse of Parbramh ... most importantly simplest of the people with real just of knowing on self can experience it. All the books are must read to help you lead a meaningful life and to justify our human birth.
नीता कुबेर
01 Feb 2020 05 30 AM

अध्यात्मिक जीवन त्याचा प्रवास त्याच्या पाऊलवाटा त्याचे टप्पे यांचे मार्गदर्शन करताना या विषयातील संकल्पना स्पष्ट करण्याचे कसब अवर्णनीय आहे,फार अभ्यास पूर्वक शास्त्रसाहित मांडणी असल्याने अनुभती जवळ घेऊन जाते
राजेंद्र बेलवलकर
01 Feb 2020 05 30 AM

नावाप्रमाणेच परब्रम्ह, त्याचा विस्तार आदिचा पसारा यात आहे. अध्यात्मिक प्रवासाचे वर्णन. सिध्दहस्त लेखन.जरूर वाचावे असे.
सौ स्नेहल पाटणकर
27/12/2019

सकल ब्रह्मांडाची उत्पत्ति ,आराखडे व चित्रांद्वारे मांडून परब्रम्ह प्राप्तीचा नेमका प्रवास अतिशय सोप्या आणि सुलभ भाषेत उदाहरणे देऊन सादर केला आहे प्रत्यक्ष जीवनात अध्यात्माचा वापर आणि वास्तवात अध्यात्माचे स्थान या दोन्हीचा अभ्यास जर हे पुस्तक समोर ठेऊन केला तर हेच पुस्तक या अभ्यासातून मिळणारे यश मिळवून देऊ शकेल,
Jayanti yargop
27/12/2019

अध्यात्म विषयाचा अभ्यास करणार्यांचा पाया पक्का होण्यासाठी हे अप्रतिम पुस्तक आहे. चित्राच्या माध्यमातून प्रत्येक संकल्पना एकदम स्पष्ट होते. अभ्यासू साधकांच्या संग्रही असलेच पाहिजे असे हे पुस्तक आहे.
Write a review
* Rating:

* Name:
* Email Address:
(Email is not visible to others)
* Comments:
 0/1024
* Verfication Code:
 

Share This Link
RECENTLY VIEWED
Login
Username / Email Address
Password
Forgot Password?
Signup
First Name
Last Name
Gender
Your Email Address
Choose Password
Country

Forgot Password?
Forgot Password
Email Me My New Password
Username Or Email Address

Type the characters you see in the image below. Letters shown are not case-sensitive.
   
Whatsapp Live Chat