CATEGORIES
 
 
Refine Your Search
Book
Author
Publication
 
 
 

Do you want to publish Book / eBook?

Contact Us
Educational Publishers and Distributors
46 Books Found
 
Sort By  

Filtered by:   Publication: Educational Publishers and Distributors   
 
सैध्दांतिक लोकप्रशासन 
R 495/- 25% OFF
R 371 / $ 4.76
मराठ्यांचा इतिहास 
R 575/- 25% OFF
R 431 / $ 5.53
झारेकऱ्यांचं विद्यापीठ 
R 70/- 26% OFF
R 52 / $ 0.67
भारतीय स्त्री चळवळीचा इतिहास 
R 450/- 25% OFF
R 337 / $ 4.32
आर्थिक विचारांचा इतिहास 
R 150/- 25% OFF
R 112 / $ 1.44
जगातील निवडक क्रांत्या 
R 195/- 25% OFF
R 146 / $ 1.87
मुघल कालीन भारताचा इतिहास 
R 350/- 25% OFF
R 262 / $ 3.36
भारताचा इतिहास ( ६४७ ते १५२६ ) 
R 225/- 25% OFF
R 168 / $ 2.15
भारतीय संविधान शासन व राजकीय प्रक्रिया 
R 525/- 25% OFF
R 393 / $ 5.04
महाराष्ट्रातील किल्ले 
 
R 80 / $ 1.03
छत्रपतींची शिवराई 
 
R 150 / $ 1.92
आधुनिक मराठी वाड्मयाचा इतिहास 
 
R 295 / $ 3.78
ब्रिटीशकालीन भारताचा इतिहास 
R 550/- 25% OFF
R 412 / $ 5.28
हवामानशास्त्र 
R 195/- 25% OFF
R 146 / $ 1.87
महाराष्ट्रातील समाज सुधारणेचा इतिहास 
R 295/- 25% OFF
R 221 / $ 2.83
अर्थशास्त्रातील संशोधन पद्धती 
R 165/- 25% OFF
R 123 / $ 1.58
राजकीय जागृती, संघटन आणि परिवर्तन 
R 300/- 25% OFF
R 225 / $ 2.88
भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचा इतिहास 
R 450/- 25% OFF
R 337 / $ 4.32
आधुनिक जगाचा इतिहास 
R 300/- 25% OFF
R 225 / $ 2.88
सूक्ष्म अर्थशास्त्र 
R 150/- 25% OFF
R 112 / $ 1.44
समाजशास्त्रीय मुलभूत संकल्पना 
R 200/- 25% OFF
R 150 / $ 1.92
पर्यटन भूगोल 
R 165/- 25% OFF
R 123 / $ 1.58
प्रारंभिक भारताचा इतिहास 
R 250/- 25% OFF
R 187 / $ 2.40
भारतीय शासन आणी राजकारण 
R 195/- 25% OFF
R 146 / $ 1.87
आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास 
R 395/- 25% OFF
R 296 / $ 3.79
मराठवाड्याचा इतिहास 
R 525/- 25% OFF
R 393 / $ 5.04
लोकप्रशासनाची मूलतत्वे 
R 125/- 26% OFF
R 93 / $ 1.19
महाराष्ट्र शासन आणि राजकारण 
R 275/- 25% OFF
R 206 / $ 2.64
दिल्ली सल्तनतचा इतिहास 
R 250/- 25% OFF
R 187 / $ 2.40
साहित्य समीक्षेची मूलतत्वे 
R 240/- 25% OFF
R 180 / $ 2.31
विकास व नियोजनाचे अर्थशास्त्र 
R 150/- 25% OFF
R 112 / $ 1.44
मराठी सत्तेचा विस्तार आणि ऱ्हास 
R 200/- 25% OFF
R 150 / $ 1.92
भारतीय अर्थव्यवस्था 
R 750/- 25% OFF
R 562 / $ 7.21
प्रबंधनाची मूलतत्वे 
R 350/- 25% OFF
R 262 / $ 3.36
जलजागृती 
R 300/- 25% OFF
R 225 / $ 2.88
महात्मा गांधी आणी ग्रामीण विकास 
R 500/- 25% OFF
R 375 / $ 4.81
व्यवसाय नियमनविषयक कायद्यांची रचना 
R 300/- 25% OFF
R 225 / $ 2.88
ग्रामीण समस्या आणि नागरी प्रश्न 
R 265/- 25% OFF
R 198 / $ 2.54
राज्यशास्त्रीय संकल्पना 
R 160/- 25% OFF
R 120 / $ 1.54
आंतरराष्ट्रीय संबंध 
R 320/- 25% OFF
R 240 / $ 3.08
लोकसंख्या भूगोल 
R 175/- 25% OFF
R 131 / $ 1.68
भारतातील लोकप्रशासन 
R 145/- 26% OFF
R 108 / $ 1.38
सामान्य भूगोल 
R 295/- 25% OFF
R 221 / $ 2.83
प्रारंभिक भारताचा इतिहास ( प्रारंभिक ते ३०० ) 
R 250/- 25% OFF
R 187 / $ 2.40
आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र 
R 150/- 25% OFF
R 112 / $ 1.44
भारतातील शासक व प्रशासक 
R 295/- 25% OFF
R 221 / $ 2.83

 
Login
Username / Email Address
Password
Forgot Password?
Signup
First Name
Last Name
Gender
Your Email Address
Choose Password
Country

Forgot Password?
Forgot Password
Email Me My New Password
Username Or Email Address

Type the characters you see in the image below. Letters shown are not case-sensitive.
   
Whatsapp Live Chat