CATEGORIES
 
 
Refine Your Search
Book
Author
Publication
 
 
 

Do you want to publish Book / eBook?

Contact Us
Vidya Books
102 Books Found
 
Sort By  

Filtered by:   Publication: Vidya Books   
 
प्रतिष्ठान ते पैठण 
R 310/- 25% OFF
R 232 / $ 3.31
मुद्रा अधिकोषण आणि वित्त 
R 150/- 10% OFF
R 135 / $ 1.93
महाराष्ट्रातील समाज सुधारक 
R 300/- 10% OFF
R 270 / $ 3.86
E-Commerce 
R 100/- 10% OFF
R 90 / $ 1.29
महाराष्ट्राचा औद्योगिक भूगोल 
R 80/- 10% OFF
R 72 / $ 1.03
मुद्रा अधिकोषण आणि सार्वजनिक वित्त 
R 200/- 10% OFF
R 180 / $ 2.57
इतिहास लेखनशास्त्र 
R 400/- 10% OFF
R 360 / $ 5.14
करिअरच्या नव्या दिशा 
R 170/- 25% OFF
R 127 / $ 1.81
मॅनेज युवर स्ट्रेस 
 
R 440 / $ 6.29
वस्तुनिष्ठ भूगोल 
R 330/- 10% OFF
R 297 / $ 4.24
महाराष्ट्राचा औद्योगिक भूगोल 
R 80/- 10% OFF
R 72 / $ 1.03
भारताचे सार्वजनिक धोरण 
 
R 200 / $ 2.86
कृषी अर्थशास्त्र 
 
R 450 / $ 6.43
संख्यात्मक तंत्र व संशोधन पद्धती 
 
R 360 / $ 5.14
आधुनिक बँकिंग 
 
R 360 / $ 5.14
महाराष्ट्राचा भूगोल 
 
R 180 / $ 2.57
भारतीय प्रशासन व संविधानात्मक प्रक्रिया 
 
R 400 / $ 5.71
आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास 
R 450/- 25% OFF
R 337 / $ 4.81
पर्यावरण भूगोल 
 
R 240 / $ 3.43
सामाजिक संशोधनाची मुलतत्वे 
 
R 280 / $ 4.00
भारतीय समाज संरचना व परिवर्तन 
 
R 250 / $ 3.57
आर्थिक विचारांचा इतिहास 
R 230/- 10% OFF
R 207 / $ 2.96
उद्योजकता संकल्पना आणि प्रेरणा 
 
R 130 / $ 1.86
मोगलकालीन भारत १५२६ - १७०७ 
 
R 150 / $ 2.14
वित्तीय प्रशासन 
 
R 150 / $ 2.14
पोषण आणि आहार 
 
R 350 / $ 5.00
पर्यावरणाचे अर्थशास्त्र 
 
R 110 / $ 1.57
चिन व जपानचा इतिहास १८३९ - १९४९ 
 
R 180 / $ 2.57
समाजशास्त्रीय संकल्पना व व्याप्ती 
 
R 250 / $ 3.57
समाजशास्त्रीय विचारप्रवाह 
 
R 250 / $ 3.57
वस्त्रशास्त्राची संकल्पना व फॅॅशन डिझाइनिंग 
 
R 350 / $ 5.00
भारतीय सामाजिक समस्या 
 
R 300 / $ 4.29
स्थूल अर्थशास्त्र व सार्वजनिक वित्त ( मोठ ) 
 
R 300 / $ 4.29
भारतातील सामाजिक कल्याण प्रशासन व समाजकार्य 
 
R 300 / $ 4.29
समाजशास्त्राची रूपरेषा 
 
R 240 / $ 3.43
मातृकला बालविकास व बालशिक्षण 
 
R 400 / $ 5.71
मराठ्यांचा इतिहास १६३० - १८१८ 
 
R 270 / $ 3.86
भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र 
 
R 150 / $ 2.14
व्यावसायिक अर्थशास्त्र 
 
R 190 / $ 2.71
पाश्चिमात्य राजकीय विचारवंत 
 
R 300 / $ 4.29
उद्योजकता संकल्पना आणि प्रेरणा २ 
 
R 140 / $ 2.00
लोकप्रशासन तत्वे आणि सिद्धांत 
 
R 260 / $ 3.71
सहकार 
 
R 230 / $ 3.29
भारतीय शासन आणि राजकारण 
 
R 350 / $ 5.00
सामुदायिक विकास, विस्तार शिक्षण व महिला सबलीकरण 
 
R 300 / $ 4.29
कर्मचारीवर्ग प्रशासन 
 
R 160 / $ 2.29
उच्चतर आधुनिक राजकीय सिद्धांत 
 
R 200 / $ 2.86
प्रशासकीय व व्यवस्थापन विचारवंत 
 
R 230 / $ 3.29
भारताचा इतिहास व संस्कृती 
 
R 280 / $ 4.00
आहारोपचार आणि सामुदायिक पोषण 
 
R 150 / $ 2.14

 
Load More
Login
Username / Email Address
Password
Forgot Password?
Signup
First Name
Last Name
Gender
Your Email Address
Choose Password
Country

Forgot Password?
Forgot Password
Email Me My New Password
Username Or Email Address

Type the characters you see in the image below. Letters shown are not case-sensitive.
   
Whatsapp Live Chat