CATEGORIES
 
 
Refine Your Search
Book
Author
Publication
 
 
 

Do you want to publish Book / eBook?

Contact Us
Vidya Books
102 Books Found
 
Sort By  

Filtered by:   Publication: Vidya Books   
 
E-Commerce 
R 100/- 25% OFF
R 75 / $ 0.96
महाराष्ट्रातील समाज सुधारक 
R 300/- 10% OFF
R 270 / $ 3.46
महाराष्ट्राचा औद्योगिक भूगोल 
R 80/- 10% OFF
R 72 / $ 0.92
मुद्रा अधिकोषण आणि सार्वजनिक वित्त 
R 200/- 10% OFF
R 180 / $ 2.31
इतिहास लेखनशास्त्र 
R 400/- 10% OFF
R 360 / $ 4.62
संख्याशास्त्रातील ध्रुवतारा प्रो. सी. आर. राव 
R 150/- 25% OFF
R 112 / $ 1.44
करिअरच्या नव्या दिशा 
R 170/- 25% OFF
R 127 / $ 1.63
मॅनेज युवर स्ट्रेस 
 
R 440 / $ 5.64
वस्तुनिष्ठ भूगोल 
R 330/- 10% OFF
R 297 / $ 3.81
महाराष्ट्राचा औद्योगिक भूगोल 
R 80/- 10% OFF
R 72 / $ 0.92
प्रतिष्ठान ते पैठण 
R 310/- 25% OFF
R 232 / $ 2.97
भारताचे सार्वजनिक धोरण 
 
R 200 / $ 2.56
कृषी अर्थशास्त्र 
 
R 450 / $ 5.77
संख्यात्मक तंत्र व संशोधन पद्धती 
 
R 360 / $ 4.62
आधुनिक बँकिंग 
 
R 360 / $ 4.62
महाराष्ट्राचा भूगोल 
 
R 180 / $ 2.31
भारतीय प्रशासन व संविधानात्मक प्रक्रिया 
 
R 400 / $ 5.13
उद्योजकता संकल्पना आणि प्रेरणा २ 
 
R 140 / $ 1.79
पाश्चिमात्य राजकीय विचारवंत 
 
R 300 / $ 3.85
स्थूल अर्थशास्त्र व सार्वजनिक वित्त ( मोठ ) 
 
R 300 / $ 3.85
भारतीय समाज संरचना व परिवर्तन 
 
R 250 / $ 3.21
पर्यावरणाचे अर्थशास्त्र 
 
R 110 / $ 1.41
सामाजिक संशोधनाची मुलतत्वे 
 
R 280 / $ 3.59
भारताचा इतिहास व संस्कृती 
 
R 280 / $ 3.59
भारतीय सामाजिक समस्या 
 
R 300 / $ 3.85
पर्यावरण भूगोल 
 
R 240 / $ 3.08
समाजशास्त्राची रूपरेषा 
 
R 240 / $ 3.08
भारतीय शासन आणि राजकारण 
 
R 350 / $ 4.49
लोकप्रशासन तत्वे आणि सिद्धांत 
 
R 260 / $ 3.33
समाजशास्त्रीय संकल्पना व व्याप्ती 
 
R 250 / $ 3.21
समाजशास्त्रीय विचारप्रवाह 
 
R 250 / $ 3.21
सहकार 
 
R 230 / $ 2.95
मोगलकालीन भारत १५२६ - १७०७ 
 
R 150 / $ 1.92
उच्चतर आधुनिक राजकीय सिद्धांत 
 
R 200 / $ 2.56
मातृकला बालविकास व बालशिक्षण 
 
R 400 / $ 5.13
उद्योजकता संकल्पना आणि प्रेरणा 
 
R 130 / $ 1.67
कर्मचारीवर्ग प्रशासन 
 
R 160 / $ 2.05
वित्तीय प्रशासन 
 
R 150 / $ 1.92
आर्थिक विचारांचा इतिहास 
R 230/- 10% OFF
R 207 / $ 2.65
वस्त्रशास्त्राची संकल्पना व फॅॅशन डिझाइनिंग 
 
R 350 / $ 4.49
पोषण आणि आहार 
 
R 350 / $ 4.49
प्रशासकीय व व्यवस्थापन विचारवंत 
 
R 230 / $ 2.95
मुद्रा अधिकोषण आणि वित्त 
R 150/- 10% OFF
R 135 / $ 1.73
मराठ्यांचा इतिहास १६३० - १८१८ 
 
R 270 / $ 3.46
चिन व जपानचा इतिहास १८३९ - १९४९ 
 
R 180 / $ 2.31
सामुदायिक विकास, विस्तार शिक्षण व महिला सबलीकरण 
 
R 300 / $ 3.85
भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र 
 
R 150 / $ 1.92
भारतातील सामाजिक कल्याण प्रशासन व समाजकार्य 
 
R 300 / $ 3.85
आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास 
R 450/- 25% OFF
R 337 / $ 4.32
व्यावसायिक अर्थशास्त्र 
 
R 190 / $ 2.44

 
Load More
Login
Username / Email Address
Password
Forgot Password?
Signup
First Name
Last Name
Gender
Your Email Address
Choose Password
Country

Forgot Password?
Forgot Password
Email Me My New Password
Username Or Email Address

Type the characters you see in the image below. Letters shown are not case-sensitive.
   
Whatsapp Live Chat