Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs.250   Rs. 188 /   $ 2.69    Pages: 194

 

Book Thumbnail
Category: Children And Teens
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs.120   Rs. 90 /   $ 1.29    Pages: 144

eBook Price: Rs.120    Rs. 15 /   $ 0.21      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Category: कथा
Language: मराठी
Price: Rs.200   Rs. 150 /   $ 2.14    Pages: 164

 

Book Thumbnail
४ भागांचा संच
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs. 120 /   $ 1.71    Pages: 378

 

Book Thumbnail
Category: ललित, लेख
Language: मराठी
Price: Rs.200   Rs. 150 /   $ 2.14    Pages: 126

 

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs.200   Rs. 150 /   $ 2.14    Pages: 152

 

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs.120   Rs. 90 /   $ 1.29    Pages: 80

 

Book Thumbnail
१. साष्टीच्या कथा/गोष्टी २. आसामच्या लोककथा ३. बंगालच्या लोककथा ४. मध्यप्रदेशच्या वनकथा ५. बुंदेलखंडच्या लोककथा ६. गुजरातच्या लोककथा ७. पंजाबच्या लोककथा ८. उत्तरप्रदेशच्या लोककथा (भाग - १) ९. [...]
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs.1360   Rs. 1020 /   $ 14.57    Pages: 1457

 

Book Thumbnail
Category: ललित
Language: मराठी
Price: Rs.150   Rs. 112 /   $ 1.6    Pages: 144

 

Book Thumbnail
Category: ललित
Language: मराठी
Price: Rs.200   Rs. 160 /   $ 2.29    Pages: 148

 

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs. 100 /   $ 1.43    Pages: 100

 

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs.50   Rs. 37 /   $ 0.53    Pages: 56

 

Book Thumbnail
३ भाग
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs. 60 /   $ 0.86    Pages: 232

 

Book Thumbnail
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs. 60 /   $ 0.86    Pages: 84

 

Book Thumbnail
Category: कथा
Language: मराठी
Price: Rs.80   Rs. 60 /   $ 0.86    Pages: 96

 

Book Thumbnail
Category: कथा
Language: मराठी
Price: Rs.120   Rs. 90 /   $ 1.29    Pages: 120

 

Book Thumbnail
Category: लेख
Language: मराठी
Price: Rs.380   Rs. 285 /   $ 4.07    Pages: 348

 

Book Thumbnail
Category: कथा
Language: मराठी
Price: Rs.150   Rs. 112 /   $ 1.6    Pages: 134

 

Book Thumbnail
फक्त दुसरा भाग
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs. 50 /   $ 0.71    Pages: 184

 

Book Thumbnail
Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs. 40 /   $ 0.57    Pages: 48
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs. 150 /   $ 2.14    Pages: 288
 

eBook Price: Rs.150    Rs. 75 /   $ 1.07      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Category: आठवणी
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs.250   Rs. 187 /   $ 2.67    Pages: 243
 

eBook Price: Rs.250    Rs. 125 /   $ 1.79      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
बाणभट्टाची कादंबरी केवळ संस्कृतातच नव्हे तर सर्व तर जागतीक वाड्मयातच अभिजात व श्रेष्ठ कलाकृती म्हणून नावाजली गेली आहे. 1) Banachi Kadambari 2) Rasmayi
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs. 1200 /   $ 17.14    Pages: 990
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
दोन भाग
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs.80   Rs. 60 /   $ 0.86    Pages: 96
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
साहित्याच्या समृद्धतेची झलक या पुस्तकातून पाहायला मिळते. आकर्षक मुखपृष्ठ असलेल्या दुर्गा भागवत यांच्या या पुस्तकात लालबिहारी यांच्या कथा वाचायला मिळतात. बंगालचे पहिले लोकसाहित्यकार असा त्यांचा गौर[...]
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs. 200 /   $ 2.86    Pages: 224
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs. 45 /   $ 0.64    Pages: 70
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
Category: लेख
Language: मराठी
Price: Rs.300   Rs. 225 /   $ 3.21    Pages: 208
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs.200   Rs. 150 /   $ 2.14    Pages: 195
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs. 100 /   $ 1.43    Pages: 103
 

eBook Price: Free   (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs.100   Rs. 75 /   $ 1.07    Pages: 92
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
दोन भाग
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs. 80 /   $ 1.14    Pages: 80
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs. 220 /   $ 3.14    Pages: 244
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
Category: कथा
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs. 300 /   $ 4.29    Pages: 373
 

eBook Price: Rs.300    Rs. 150 /   $ 2.14      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs. 300 /   $ 4.29    Pages: 354
 

eBook Price: Rs.300    Rs. 150 /   $ 2.14      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
सर्व खंड एकत्रित
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs. 2000 /   $ 28.57    Pages: 2100
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs. 600 /   $ 8.57    Pages: 547
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs. 100 /   $ 1.43   
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs. 50 /   $ 0.71    Pages: 134
 

eBook Price: Rs.50    Rs. 25 /   $ 0.36      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs. 100 /   $ 1.43    Pages: 112
 

eBook Price: Rs.100    Rs. 50 /   $ 0.71      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
तीन भाग
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs.120   Rs. 90 /   $ 1.29    Pages: 128
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
बाणभट्टाची कादंबरी केवळ संस्कृतातच नव्हे तर सर्व तर जागतीक वाड्मयातच अभिजात व श्रेष्ठ कलाकृती म्हणून नावाजली गेली आहे.
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs. 100 /   $ 1.43    Pages: 272
 

eBook Price: Rs.100    Rs. 50 /   $ 0.71      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Category: लेख
Language: मराठी
Price: Rs.280   Rs. 210 /   $ 3    Pages: 259
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
Category: कथा
Language: मराठी
Price: Rs. 230 /   $ 3.29   
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs.2500   Rs. 1875 /   $ 26.79    Pages: 3276
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
दुसरी आवृत्ती
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs.40   Rs. 30 /   $ 0.43    Pages: 40
 

eBook Price: Rs.40    Rs. 6 /   $ 0.09      (Also available on Android Phones, iPhone and iPad)

Book Thumbnail
Language: मराठी
Publication: Varada Prakashan
Price: Rs. 60 /   $ 0.86   
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
कदंब हा पुराणवृक्ष. पूज्य वृक्ष. कुलपालक वृक्ष. कृष्णकथांत चिरंजीव झालेला. पार्वतीला प्रिय असलेला. दुर्गाबाई वृक्षातून त्यामागच्या कथांप्रत आणि कथांतून त्यामागच्या प्रथांपर्यंत मन:प्रवास करतात, तो मना[...]
Language: मराठी
Publication: अथेना
Price: Rs. 85 /   $ 1.21   
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs. 50 /   $ 0.71    Pages: 190
Out of stockOut of stock

 

Book Thumbnail
Language: मराठी
Price: Rs. 100 /   $ 1.43   
Out of stockOut of stock