Book Thumbnail
मृत्यू ही आयुष्यातील अटल घटना असली तरी, मृत्यू जेव्हा दाराशी येतो तेव्हा माणूस घाबरतो. या मृत्यूच्या भयाला दूर घालवून जीवनाचे सत्य समजावून देण्याचा प्रयत्न विशाल चिप्कर यांनी 'आमंत्रण स्वर्गाचे' मधून [...]